Kvalitétspolicy


Vår ambition är att vara ett hiss- och portföretag helt obunden till branschens stora aktörer och därmed kunna:

  • ge närhet till våra kunder
  • erbjuda ett personligt engagemang
  • vara lyhörd för kundens behov
  • erbjuda långsiktiga lösningar
  • leverera kvalitetsprodukter inom avtalad tid
  • erbjuda arbeten utförd av kompetent personal


Vi ska ständigt förbättra det arbete vi utför. Allt för att i slutändan säkerställa nöjda kunder


Alla våra åtaganden och arbeten utförs enligt vårt dokumenterade kvalitets- och miljö-ledningssystem med utgångspunkt från våra kunders krav, specifikationer och önskemål

 

Vårt organisationsledningssystem uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015

Projekt startas upp efter beställning genom att vi tillsammans med kund/beställare har ett uppstartsmöte med en utförlig projekt-genomgång. Vid behov genomförs även en förbesiktning inför projektet

Vi strävar alltid efter att uppfylla kundens önskemål och förväntningar genom att leverera enligt överenskommelse i rätt tid med driftssäkerhet i framtiden och med högsta miljömedvetenhet. Med utförandekvalitéten på våra uppdrag vill vi även skapa ett långsiktigt mervärde för våra kunder och dess användare

Miljöpolicy


Vår ambition är att vara ett hiss- och portföretag som i vår verksamhet ständigt optimerar vår förbrukning av energi och material. Vi ska aktivit sträva efter att minimera vår verksamhets negativa miljöpåverkan från farliga kemikalier, i samband med transporter och genom att minska vår egen energiförbrukning.


Vi ska i alla lägen efterleva gällande lagar och förordningar.

En liten och platt organisation medför korta beslutsvägar som i sin tur ger snabb och effektiv handling efter beslut. Med en sådan organisation menar vi att både effektivitet och kvalitet ökar.

Projektet utförs enligt specifierat förfrågningsunderlag, offert, önskemål och kravspecifikation. Överenskommelser, avtal eller tillkommande arbeten som beslutas vid uppstartsmötet dokumenteras och lägg till gällande projekthandlingar.

Hiss-Craft i Norrland AB - org. 556753-8060 - Godkänd för F-skatt